Raport privind starea invatamantului din Romania – 2011

Pe baza legii ce reglementeaza accesul la informatiile de interes public, am solicitat Ministerului Educatiei ultimul raport privind starea invatamantului din Romania – pentru anul scolar 2010-2011.

L-am primit surprinzator de repede si voi incerca sa sintetizez informatiile cele mai relevante/interesante din acest raport.

Trebuie sa fac o precizare de la inceput: fiind vorba despre informatii statistice, majoritatea informatiilor de mai jos sunt preluate pur si simplu din acest raport. As preciza si sursa (cu link) daca raportul ar fi online pe site-ul Ministerului Educatiei insa in acest moment nu este cazul…

 

INVATAMANT PREUNIVERSITAR – SINTEZA

Resurse umane

În anul şcolar 2010/2011, ponderea cadrelor didactice calificate a crescut în cazul majorităţii nivelurilor de învăţământ

Cea mai importantă creştere s-a înregistrat în învăţământul gimnazial; învăţământul preşcolar a rămas cu ponderea cea mai mare a cadrelor didactice necalificate. Diferenţele pe medii de rezidenţă a ponderii personalului calificat s-au ameliorat, dar se menţin încă în defavoarea mediului rural.

În anul şcolar 2010/2011, scăderea înregistrată în cazul personalului didactic a fost de aproximativ 14.369 persoane faţă de anul precedent. Pe niveluri de educaţie, cele mai ample scăderi de personal didactic s-au înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial. De asemenea, învăţământul profesional a pierdut majoritatea personalului didactic şi nedidactic, ca urmare a măsurii de preluare la nivelul liceului a locurilor de la Şcolile de Arte şi Meserii (SAM).

Scăderea personalului didactic a fost uşor mai accentuată în mediul rural, în comparaţie cu mediul urban. Cu excepţia învăţământului liceal, personalul didactic din mediul rural s-a diminuat la nivelul tuturor celorlalte niveluri de învăţământ preuniversitar.

Numarul de cadre didactice pe niveluri de invatamant:

 

nr-cadre-didctice

Ponderea cadrelor didactice calificate, pe niveluri de invatamant, in anul scolar 2010/2011
Prescolar Primar Gimnazial Liceu Profesional Postliceal
95,6 98,8 97,8 99,4 96,6 96,4

În învăţământul gimnazial din mediul rural continuă să existe cel mai redus raport elevi/profesor: 10 elevi la 1 profesor.

Participarea la educatie

Populaţia în vârstă de şcolarizare (3-23 ani) s-a redus în perioada 2003-2010 cu peste 800.000 persoane, concomitent cu reducerea semnificativă a numărului de copii/tineri cuprinşi în sistemul de educaţie: de la 3.847.459 elevi în anul 2003/2004 la 3.353.907 elevi în 2010/2011, accentuându-se tendinţa descendentă înregistrată în ultimii ani.

Continue reading